mandag 28. mars 2016

Time is on my side ?


For ca. 14 milliarder år side ble Universet skapt i en kjempestor kosmisk eksplosjon i et kort øyeblikk. En stor klump med supertung masse ble fragmentert og kastet utover i alle retninger.

For 4.6 milliarder år siden ble Jorda skapt ved at en rest fra dette ble delt i flere biter.

For 1.3 milliarder år siden ble to «små» svarte hull i universet (hver med masse over 30 ganger vår egen sol) sugd mot hverandre og slått sammen i et større svart hull i løpet av brøkdelen av et sekund. Energi tilsvarende 3 ganger solas masse ble konvertert i gravitasjonsbølger, og disse bølgene startet umiddelbart sin lange ferd gjennom Universet.

For 2.8 millioner år siden levde de første menneskene på Jorda.

For 2.500  år siden ble Første Mosebok skrevet. Her beskrives hvordan Gud brukte seks dager på å skape himmel og jord, sol, måne og stjerner, dyr og planter, og til sist mennesket. Den sjuende dagen kvilte Gud.

For 2.400 år siden beskrev grekeren Aristoteles jorda som Universets sentrum.

For 500 år siden brukte italieneren Gallileo Gallilei teleskop i astronomiske observasjoner, og gjennom dette bekreftet han teorien om det heliosentriske systemet med Sola som sentrum.  Han la grunnlag for at andre fysikere seinere (bl.a. Newton) kunne utvikle nye teorier.

For 150 år siden lanserte engelskmannen Charles Edwin Darwin «evolusjonslæren»; teorien om artenes opprinnelse og utvikling.

For litt over 100 år siden formulerte tysk-amerikaneren Albert Einstein relativitetsteorien og masseenergiloven. Som en konsekvens av denne beskrev han også fenomenet gravitasjonsbølger, men uten å ha observert dette.

For et halvt år siden, 15. september 2016 klokka 09.51 (UTC), observerte forskere ved LIGO-observatoriet i Livingston, gravitasjonsbølgene fra smellet som fant sted 1,3 milliarder år tidligere. Observasjonstida var ca. 0,5 sekund. Det var første gang gravitasjonsbølger ble observert overhodet, sjøl om deres eksistens var kjent gjennom Einsteins teorier. 7 millisekund etter denne observasjonen, ble de samme gravitasjonsbølger registrert ved LIGO observatoriet i Hanford, på den andre sida av USA. Også her var observasjonstida 0,5 sekund.

Etter dette har astronomene ved LIGO-observatoriene gått bredt ut og sagt at dette er den største astronomiske oppdagelsen siden Gallileo tok i bruk teleskop. Ikke bare fordi dette bekrefter Einstein og tidligere teorier, men også for at det åpner opp for ny forskning og ny erkjennelse av universets tilblivelse og utvikling.   

Dette har skjedd både fort og langsomt, samtidig: Gjennom milliarder av år har Universet og Jorda utviklet seg fra en klump til mer enn det på noen måte er mulig å fatte. Gjennom millioner av år har mennesket utviklet seg fra dyriske til intelligente vesener (?). Gjennom tusener av år har menneskets kunnskap utviklet seg fra overtro til faktabaserte teorier og naturlover. Gjennom hundrer av år har dette blitt grundig dokumentert. Gjennom tiår og år har vitenskapsfolk arbeidet intenst med å forstå stadig mer av de grunnleggende vitenskapelige spørsmål. Og til sist; gjennom måneder, dager, timer, sekunder, millisekunder og mikrosekunder har disse folkene foretatt observasjoner som danner basis for bekrefting/forkasting av tidligere teorier og samtidig utvikling av nye teorier om liv, om Jorda og om Universet.

Så kan man utfra dette reise mange spørsmål av religiøs og naturvitenskapelig natur. I denne sammenheng synes jeg imidlertid det er tida som er det mest interessante: Fra mikrosekund til milliarder av år; tida er like viktig uansett hvilken skala man legger til grunn. Det er tida som rår.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar