mandag 7. mars 2016

Bankbygg og byggebank.


 To mulige store ombyggingsprosjekter i Tromsø er presentert i media nylig; et konserthus i regi av NOSO/UiT og et bankbygg i regi av Sparebanken Nord-Norge. Fantastisk spennende; dette er virkelig noe som kan komme til å prege både by og byfolk på aller beste måte i tida som kommer. Og snart kommer kanskje Nordområdemuseet også? Jippi; kanskje vi går inn i en ny æra hva angår byens utvikling, på linje med det som skjedde på 60-tallet (Tromsøbrua, Flyplass, Fjellheisen), på 80-tallet (Universitetet), på 90-tallet (UNN) og på 2000-tallet (Rådhus,kino og bibliotek). Alle disse utbygginger har satt sitt preg på byen, både etter at anleggene og bygningene er tatt i bruk, men også sjølve utbygginga og ringvirkningene har vært betydelig for utvikling av kompetanse og næringsliv i regionen.

Og nå blir det vel mer av slikt? Alle disse kommende utbyggere er jo institusjoner som har som uttalt målsetning å bidra til regional næringsutvikling. Ja den ene av disse (Sparebanken NordNorge)  har jo faktisk det som sin primæroppgave, slik det bl.a. framkommer på deres hjemmesider:  «Les mer om fordelene med å velge nordnorsk».

Ser man nærmere på de presenterte prosjektene ser man imidlertid at det er bare det ene prosjektet som har brukt regional ekspertise i utvikling av planene, og det er ikke banken,  som skulle være mest bevisst på dette.

Er det ikke nettopp i slike prosjekter at de som skal være motor for utviklinga også «gjør som de sjøl sier» og bruker sin rolle som krevende kunde til å utvikle virksomheter som kan konkurrere og levere både i og utenfor regionen? På samme måte som at personer, organisasjoner og næringsliv i størst mulig grad  bør velge det regionale alternativet; både for å få gode tjenester i dag og for å ha en nær tjenesteleverandør som bidrar aktivt i den regionale utviklinga av morgendagens samfunn?

Jeg hører motforestillinga; dette er så komplisert at vi må bruke topp internasjonal kompetanse på slike oppgaver. Derfor har vi hyret et arkitektkontor fra Oslo til å utvikle dette.

Etter mitt syn finnes det flere svar på dette :

Svar 1: Det gjør det innen banktjenester også. Jeg kan få minst like gode tjenester og bedre vilkår om jeg skulle velge en  nasjonal eller internasjonal bank som min bankforbindelse. Likevel velger jeg den regionale banken.
Svar 2: I Nord-Norge finnes det massevis av topp ekspertise som kunne bruke slike prosjekter til å utvikle seg videre. Det viser bl.a. skissene fra NOSO/UiT, hvor man har brukt herværende aktører.
Svar 3: Det er fullt mulig å bruke samarbeidende aktører slik at krav til både regional utvikling og internasjonal kompetanse, er ivaretatt.  På den måten kan også regionale aktører utvide sitt marked.


Så sorry; her er det noen som er i ferd med å sage av greina de skal sitte på. De spørsmål jeg stiller er derfor: Når bygget skal åpnes med brask og bram, skal det da være kulturinnslag med musikere fra Filharmonisk Selskapsorkester og skuespillere fra Nasjonalteateret, skal det serveres Stange-kyllinger  fra Stange og Ramløsa fra Sverige som mat & drikke? Og kanskje byggelånet kan tas i en dansk bank;  jeg har hørt at det er det beste og billigste tilbudet i markedet ! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar