tirsdag 2. februar 2016

Bibliotek: Et gammelt og moderne sted.På engelsk heter det «library» og kommer av det anglo-franske ordet «librarie» , som betyr «samling av bøker». På norsk heter det «bibliotek» og kommer av de greske ordene «biblio» som betyr «bok» og «theke» som betyr «lager».   Engelsk og norsk ord har dermed omtrent identisk opphav. 

På norsk wikipedia står det: «Bibliotek er en institusjon som har som oppgave å oppbevare, katalogisere og låne ut bøker og andre medieformer, samt svare på spørsmål og veilede sine brukere (referansetjenester)».  Etter å ha snakket med biblioteksfolk nylig, har jeg også bragt i erfaring at man nå også bringer ordet «møteplass» inn i definisjonen. 

For det er det biblioteket er: bøker, aviser, tidsskrifter, nye medier, mennesker. Mange mennesker er det. På biblioteket i Tromsø regner man med at det er over en halv million besøkende pr. år. Det tilsvarer kanskje så mye som 2-3 fullsatte Alfheim-tribuner pr. uke. Det er ikke vanskelig å skjønne; uansett når man går inn på biblioteket så er det folk der: småbarn, barn, familier ungdom, kvinner, menn, studenter, skoleelever, skribenter, pensjonister, tromsøværinger, balsfjordinger, folk fra sør-fylket, folk fra nord-fylket, søringer, syrerere, andre arabere, somaliere, andre afrikanere, asiater, sør-amerikanere, engelskmenn, franskmenn, nord-amerikanere, svensker, dansker, rumenere, russere, ja det er nærmest ikke ei eineste gruppe som ikke er representert blant de besøkende. Til og med utenom åpningstid er det folk der; besøkende kan få egne kort som gir tilgang til biblioteket mellom klokka 07.00 og 22.00 !!! 

Hva gjør så folk der? De leser aviser og bøker, sitter foran PC og leser nyheter på nettet, gjør gruppearbeid, diskuterer, samarbeider, finner dokumentasjon til oppgaveskriving, skriver, snakker sammen, spiller sjakk, har møter, leker (i hvert fall barn), hører på foredrag & konserter, tar seg en kopp kaffe, slapper av , jobber intenst. På den måten er biblioteket en viktig kulturinstitusjon, en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati, en betydningsfull arena for sosialt samkvem, ei forutsetning for utvikling innen kultur, samfunn og næringsliv.  I Tromsø er det nokså nytt; det er ikke mange år siden det var en nokså bortgjemt institusjon i byen.  Det er grunn til å takke alle som har bidratt til at biblioteket i Tromsø nå har fått en slik betydningsfull plass i byen og blant byens innbyggere og besøkende. Det er også spennende å følge med hvordan biblioteket utvikler seg videre, både ovenfor et lesende, møtende og diskuterende publikum, ovenfor skribenter (spesielt nå som Litteraturhus-ideen vel er satt på vent), organisasjonsliv, næringsliv etc. 

Men biblioteket som sådan er også noe mer. På mange måter kan man si at bibliotekssystemet er verdens eldste og verden mest vellykkede fildelingssystem, som ivaretar opphavsretten hos de som produserer innhold, tilgjengeliggjør dette innholdet for alle og samtidig er en viktig møteplass for de som gjør seg nytte av dette. Nå har det jo innenfor nye medier i lang tid vært utfordringer knyttet til ulovlig fildeling og ignorering av opphavsrett på den ene side, og gammeldags maktkontroll og hindring av fri formidling på den andre side. I den seinere tid er disse utfordringer noe redusert i og med at de lovlige strømmetjenestene har fått innpass hos publikum, men fortsatt ligger mange store utfordringene der.

Da er det at jeg noen ganger tenker at det er synd at det ikke fantes internett på det gamle biblioteket i Alexandria i Egypt rundt år null.  For hadde det fantes der og da, så ville problematikken, utfordringene og mulighetene med fildeling vært løst for lenge, lenge siden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar