onsdag 18. november 2015

Badeland og svømmehall i Tromsø


Endelig skal barn, unge, voksne og ikke minst barnefamilier i Tromsø slippe å måtte reise til Harstad, Bardufoss, Alta, Bodø eller andre store nordnorske metropoler for å være  i badeland. Ikke bare svømmeland, men badeland med svømming, bading, plasking, lek, velvære og komfort. Kommunestyrets vedtak er fint!

Men så er det svømmehallen Alfheim da.  Ikke bare en svømmehall - det også- men et kulturbygg, et monument, en tradisjonsbærer, en byidentitet. Siden tidlig 1920-tall har Alfheim vært et viktig samlingspunkt i Tromsø; først som en av landets fremste folkeparker, som musikk- og teaterscene og seinere som svømmehall og arkitektonisk  perle. Nå er utfordringene store, sjøl om det nok ikke er første gang:  

Det var Avholdsforeningen som eide Alfheim. På midten av 1930-tallet ville de selge det til  kommunen, med en klausul om at det ikke skulle serveres alkohol på stedet. Kommunen godtok dette, men en kommunestyrerepresentant innanket dette til Kongen og fikk medhold. Salget ble annullert og det var fare for at Alfheim kunne bli solgt til reint kommersielle interesser. Da gikk det ut et opprop i byen «om å redde Alfheim for Tromsø» og ei gruppe under ledelse av Erling Bangsund kjøpte stedet på de betingelser som Avholdsbevegelsen satte.  Alfheim blei reddet og Alfheim blomstret.

Siden kommunen overtok stedet (jeg tror klausulen fortsatt er gjeldende), Jan Inge Hovig tegnet bygget og  Alfheim svømmehall blei innviet for 50 år siden, har det deretter gått jamt nedover med stedets vedlikehold. Forfall karakteriserer situasjonen i dag. Dette har ikke bare skjedd i den siste eller den forrige kommunestyreperiode; det har vært et jamt forfall gjennom skiftende politisk styre og politisk styreform. Alle politiske partier i Tromsø må ta sin del av ansvaret for at det er blitt slik.
Men ikke bare kommunalpolitikerne må ta ansvaret. Hvor er Troms Fylkeskommune, hvor er Riksantikvaren, hvor er Kulturdepartementet,  hvor er Kulturrådet, osv. Og hvor er de private stiftelsene som kunne ha interessert seg for dette? Hvor er Tromsøs næringsliv, er det ikke viktig for de å ivareta et bygg så spesielt som Alfheim. Og hvor er vi, publikum, byguta&byjente som hver en dag påvirkes både direkte og indirekte av et bygg som skiller seg så positivt ut?

Alfheim må etter mitt syn bevares, og det må bevares som svømmehall; byggets arkitektur er så nært knyttet til byggets funksjon at det lett kan bli rein ødeleggelse å tilpasse bygget til andre formål. Jeg vil anbefale de som ikke heilt skjønner hva jeg mener å ta seg en svømmetur i bassenget en tidlig klar vintermorgen.  Da svømmer man ikke bare i vatn, man svømmer også i nordlyset.

Dette bringer mine tanker tilbake til da parolen var  «Redd Alfheim». Kanskje tida er inne til å gjenta dette? Når man ser hvordan dette ansvaret er ivaretatt av kommunen gjennom 50 år er det vel neppe grunn til å tro at de vil klare det aleine nå? Så derfor: Når kranglinga i denne kommunevalgkampen er over, er det ikke da på tide at politikere på ulike nivå (kommune, fylke, stat) og i alle partier, i næringsliv, kulturmyndigheter, ideelle stiftelser og den jevne mann&kvinne samles i en felles aksjon med målet om å redde Alfheim svømmehall, heilt uavhengig av bygging av Badelandet i Tromsø.   Jeg utfordrer med dette den kommende Ordfører i Tromsø, uansett hvem det måtte være, til å ta initiativ til dette.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar