søndag 14. oktober 2018

En folkeaksjon for Norge?


Det kom mange ulike reaksjoner på statsbudsjettet som ble framlagt i forrige uke. Da organisasjonen Human Rights Service (HRS) oppdaget at de ville få mindre statlige integreringsmidler til sin noe omdiskuterte og spissformulerte konfrontasjonsstrategi, reagerte de sporenstreks med å lansere ideen om «Folkeaksjonen for Norge» i regi av HRS. Her er fra oppropet om aksjonen:

«De mange tilbakemeldingene som vi har fått etter at Regjeringen kuttet i vår bevilgning, fra 1 835 000 til 1 335 000 kroner, har bevist at HRS har mange som støtter vårt arbeid. Men tilbakemeldingene forteller oss også noe annet: Mange opplever ikke å bli hørt av Regjeringen og Stortinget. Og det kan vi gjøre noe med: Vi oppretter en egen maktkanal……….

Skal vi få makt, må vi samle oss. Derfor ønsker HRS å starte en Folkeaksjon for Norge. Den skal være partipolitisk uavhengig, og merk så dette: den har ingenting med innvandringsmotstand å gjøre. For det handler ikke om å være for eller mot innvandring, det handler om å sette Norge i førersetet. Hva er bra for Norge i dag og for fremtiden, dét er spørsmålet som alltid skal ligge i bunn.»

Så langt HRS. Mens jeg leser dette tenker jeg at denne aksjonen altså skal baseres på premisser lagt av HRS. Betyr det at de mener at det er først og fremst de sjøl som objektivt vet hva som er best for landet, mens de som har andre meninger og holdninger egentlig bevisst går inn for å gjøre landet så dårlig som mulig?

Nå tror jeg jo at folka i HRS tror på det de sier og at de mener at det de hevder er til det beste for landet. Jeg har ingen grunn til å tvile på deres patriotiske sinnelag i en turbulent og uoversiktig verden.  Men jeg vet jo at det er mange patrioter som har helt andre synspunkter enn HRS og som også mener det de mener ut fra hva de mener er til det beste for Norge. De er vel neppe tiltenkt en rolle i denne aksjonen; en såkalt «folkeaksjon» ut fra HRS sitt eget ståsted (og etter kutt i statsbudsjettet) er kanskje egentlig mest ment for å mistenkeliggjøre de som «ikke er for Norge» i HRS sitt bilde.  

Skulle man først starte en folkeaksjon for landet så burde man kanskje se til folk og institusjoner som gjennom en årrekke har stått på for landets interesser. En av disse er en familie som i tre slektsledd har arbeidet hver dag ut fra mottoet «Alt for Norge»; språklig sett ikke ulikt aksjonens navn, men innholdsmessig nokså forskjellig. Hva dette mottoet innebærer i praksis i dagens samfunn kommer kanskje best fram i en tale som sjefen i denne familien holdt høsten 2016. Der sa han bl.a. at nordmenn er trøndere, innvandrere, at de tror på Allah, Gud, Altet og Ingenting, at de liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes. Og så sa han at nordmenn er oss.

Dersom HRS nå gjør alvor av å starte en «Folkeaksjon for Norge» så vil jeg oppfordre de til å bruke denne talen fra høsten 2016 som programmanifest for aksjonen. Så vil jeg videre be ledelsen i HRS tre til side og heller velge han som holdt talen, HM Kong Harald, og hans familie som ledelse for aksjonen.   

1 kommentar: