torsdag 12. september 2013

Kampanjejournalistikk i NRK ?NRK er på mange måter kjent for å drive kritisk og undersøkende journalistikk. Media - vel og merke andre media enn NRK -  får ofte merke NRK sitt kritiske blikk.  I Dagsrevyen i  uke 36, like før Stortingsvalget, fikk et LO-magasin gjennomgå for manglende balanse i redaksjonelle artikler og annonser, og at høyresida i politikken hadde begrenset adgang til å ytre seg i bladet.  (Prisverdig at NRK sporer opp slikt, sjøl om det gjeldt et internt medlemsblad,  finansiert av LO-medlemmer sjøl).   
I samme Dagsrevy var det en omfattende dekning av OL-avstemmingen i Oslo.  Den ene idrettskjendisen etter den andre ble trukket fram , Oslo-politikere fikk uttale seg og det hele ble kronet med et ukritisk «hoff-intervju» med Johan Olav Koss, som i beste sendetid fikk uttale seg om hvor fantastisk dette kan bli.
Joda, det var motstemmer også. Mads Gilbert og en lokal idrettsleder i Oslo ble avspist med korte innslag om hva dette kan føre til av innhogg i nasjonale bevilgninger til kultur og idrett. Men svært få kritiske spørsmål til Oslo-initativet.
Dette er ikke et enkeltstående tilfelle. NRK har vært full av positive innslag mens kritikere og tvilere i  svært begrenset grad har sluppet til. Propagandamaskinen fra Idrettsforbundet har gjennom NRK hatt distribusjon og talerstol i fullt monn.
Et annet eksempel er da Vålerengas spillere (både fotball og hockey) ankom Oslo Rådhus i busser, ikledd Vålerenga-klær. De ble mottatt/håndhilst på av Fabian Stang og  Ola Elvestuen, intervjuet av NRK om hvor viktig og bra dette er, og deretter geleidet inn i stemmelokalene. Nærmere uniformert, kollektiv avstemming er det ikke mulig å komme, sjøl om det vel egentlig er ulovlig og mer nærmer seg «demokratiske» valg i land vi ikke liker å bli sammenliknet med. 
Et  tredje eksempel: Omfattende dekning av nåværende og tidligere idrettskjendisers deltakelse i propagandamaskineriet; fra Øystein «Pølsa» Pettersens uttalelse om at han ikke fatter at det går an å være mot noe slikt, til Ketil Andre Aamots patetiske besøk i muslimske miljøer i Oslo. Stiller man spørsmål om en hest vil ha havre er det vel åpenlyst hva svaret vil bli? Men NRK stiller spørsmålet likevel, og bryr seg lite om at det kanskje er andre hester som også kunne ha noe å si.
Heller ikke grunnleggende problemstilinger har vært behandlet i særlig grad:
·         Hvorfor det bare er Oslo-folk som skal stemme over om man skal inn i en prosess som kan komme til å koste nasjonen milliarder av kroner?
·         Hvordan klarer man å beregne 4,9 milliarder som nasjonal folkehelsegevinst av et slikt arrangement ?
·         Hva sier den lukkede rapporten fra ekstern kvalitetssikrer om en evt. statlig garanti ?
Sammenliknet med den dekning som søknadsprosessen i  forbindelse med et mulig Tromsø OL fikk av NRK er det som man er kommet på en annen planet, rett og slett. Kan dette skyldes følgende:
1.       Dårlige journalister i NRK –  Nånei, det vet vi at de ikke er.
2.       Journalisters egeninteresse er så stor at det er blitt slik – Nei; NRK er vel egentlig kjent for å ha god redaksjonell styring
3.       NRK har egeninteresse, både ved at det etableres betydelig infrastruktur og at de vil få øket tjenesteleveranse som en følge av et arrangement -  Nei; det kan nå ikke være mulig at  statskanalens kommersielle interesser overskygger kanalens oppgave som almenkringkaster?
Hva  kan det da være ??
Skal NRK ha mulighet til å opprettholde troverdighet i alle andre miljøer enn Idrettsforbundet og de som har slukt deres agn, tror jeg det er viktig at det gjøres en ekstern og uavhengig evaluering av NRKs rolle i prosessene knyttet til søknaden fra Tromsø i si tid, og fra Oslo nå. Bare på den måten kan det være mulig å få gode svar på i hvilken grad dekningen har vært ulik, om redaksjonell balanse mellom ulike initiativ samt mellom tilhengere og motstandere, og om hva evt. ulik dekning av dette egentlig skyldes.
Jeg vil derfor be at Kringkastingsrådet drøfter denne saken og iverksetter ei grundig ekstern evaluering av NRKs dekning av  OL-initiativene fra Norge etter 1994.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar